Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Výjimku tvoří mladiství zaměstnanci, kterým musí být přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce.

U prací, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo tato doba se započítává do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci musí být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech, a to i pokud vykonává práce, které nemohou být přerušeny.
Více najdete v sekci Pracovní právo.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.