Pravidla chování v restauraci

Návštěva restaurace je dnes celkem běžnou záležitostí. Tvoří součást života společenského, pracovního i soukromého. Máme možnost si dle potřeby vybrat z široké škály typů pohostinských zařízení různých úrovní. Podle toho se oblékáme, chováme, objednáváme. Pro názornost a výstižnost budeme v tomto nástroji vycházet z běžné restaurace s obsluhou, stranou ponecháme luxusní podniky a hotely na straně jedné a pohostinská zařízení nižší kvality na straně druhé.

Více se dozvíte v sekci Etiketa.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.