Odhadování času v projektu

Odhadování doby trvání jednotlivých činností projektu patří mezi klíčové oblasti plánování. Je pravděpodobné, že při vytváření harmonogramu projektu nebudeme schopni některé časy přesně stanovit a budeme nuceni je odhadnout. Našim cílem samozřejmě je tento odhad co nejvíce přiblížit skutečnosti. Pro usnadnění lze použít různé techniky, jednou z nich je fázové odhadování.

Více najdete v sekci Projektový management.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.