Fázové odhadování

Odhadování doby trvání jednotlivých činností projektu patří mezi klíčové oblasti plánování. Je pravděpodobné, že při vytváření harmonogramu projektu nebudeme schopni některé časy přesně stanovit a budeme nuceni je odhadnout. Našim cílem samozřejmě je tento odhad co nejvíce přiblížit skutečnosti. Pro usnadnění lze použít různé techniky, jednou z nich je fázové odhadování.

Co nástrojem získáte?

  • postup fázového odhadování včetně názorného příkladu
  • dozvíte se, kdy je vhodné fázové odhadování použít a jaké jsou jeho výhody
  • obecná pravidla, která je třeba dodržet při odhadování

Jaké cíle si stanovit?

  • zapojit do odhadování vždy celý projektový tým
  • nastudovat také další techniky odhadování
  • eliminovat v odhadech zbytečné časové rezervy na minimum

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Ganttův diagram Projektové schůzky »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.