Fázové odhadování

Odhadování doby trvání jednotlivých činností projektu patří mezi klíčové oblasti plánování. Je pravděpodobné, že při vytváření harmonogramu projektu nebudeme schopni některé časy přesně stanovit a budeme nuceni je odhadnout. Našim cílem samozřejmě je tento odhad co nejvíce přiblížit skutečnosti. Pro usnadnění lze použít různé techniky, jednou z nich je fázové odhadování.

Co nástrojem získáte?

  • postup fázového odhadování včetně názorného příkladu
  • dozvíte se, kdy je vhodné fázové odhadování použít a jaké jsou jeho výhody
  • obecná pravidla, která je třeba dodržet při odhadování

Jaké cíle si stanovit?

  • zapojit do odhadování vždy celý projektový tým
  • nastudovat také další techniky odhadování
  • eliminovat v odhadech zbytečné časové rezervy na minimum

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, zaregistrujte se zde. Registrace je ZDARMA.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Ganttův diagram Projektové schůzky »

Kam dále?

© 2014-2019, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.