Nenásilná komunikace

“Můj syn si často nevyčistí zuby. Jarda je agresivní. Klára si včera večer u televize kousala nechty.”

Víte jaký je rozdíl mezi výše uvedenýmu větami? První dvě jsou hodnocením člověka či jeho chování. Poslední věta jenarozdíl od těch předchozích popisem námi pozorovaného chování. Možná se ptáte proč je důležité se tak nepatrným rozdílem zabývat? A právě o tom, a nejen o tom, je kniha Nenásilná komunikace (Nonviolent communication - NVC) Marshalla Rosenberga.

Na konkrétních situacích autor poukazuje na to, co způsobuje problémy v komunikaci, co vede k nedorozumění a špatným pocitům či dokonce ke konfliktům. Díky knize si tak máme možnost například uvědomit, že součástí zmíněného hodnocení druhých je obvykle moralizování či srovnávání, a ty jsou pak příčinou komunikačních nedorozumění. Dalšími projevy odcizující se komunikace, které autor zmiňuje, je například odmítání vlastní odpovědnosti či způsob, jakým vyjadřujeme své prosby a potřeby vůči druhým lidem. Situace a příklady uvedené v knize napomohou porozumět, jak nejednoznačným a nejasným způsobem ostatním sdělujeme naše potřeby a přání.

Více najdete zde.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.