Modelová situace na téma morální dilema

Další z nástrojů pro výběr zaměstnanců přináší modelovou situaci vhodnou pro manažerské pozice. Je však možné ji použít i u ostatních obsazovaných pozic, zvláště je – li zadána skupinově. Je to modelová situace, která nemá jednoznačné řešení. Při práci kandidátů se projeví hodnotová orientace, stanovení priorit, preferovaný styl vedení. V případě skupinového zadání můžete sledovat týmovou práci, která je na mnoha pozicích velmi důležitá pro efektivní dosahování cílů. Modelovou situaci najdete v sekci Výběr zaměstnanců.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.