Jak zjistit hodnotovou orientaci?

Modelová situace je vhodná pro manažerské pozice, ale je možné ji použít i u ostatních obsazovaných pozic, zvláště je – li zadána skupinově. Jedná se o modelovou situaci, která nemá jednoznačné řešení. Při práci kandidátů se projeví hodnotová orientace, stanovení priorit, preferovaný styl vedení. V případě skupinového zadání můžete sledovat týmovou práci, která je na mnoha pozicích velmi důležitá pro efektivní dosahování cílů.

Co nástrojem získáte?

  • zadání modelové situace, kterou můžete dát k individuálnímu nebo skupinovému řešení
  • přehled o časové náročnosti a potřebném vybavení
  • tipy, co při modelové situaci sledovat

Jaké cíle si stanovit?

  • pokládejte doplňující otázky a získejte tak maximum informací o postojích kandidáta
  • při skupinovém zadání se soustřeďte na diskusi ve skupině a sledujte práci v týmu
  • vyzkoušejte si roli kandidáta a zpracujte si tento úkol sami pro sebe včetně odpovědí na doplňující otázky

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Individuální modelové situace pro manažery Modelová situace pro obchodní pozice »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.