Metoda kritické cesty (CPM) II.
CPM = Critical Path Method
Jednou z často využívaných metod plánování projektu je analýza kritické cesty. V nástroji Metoda kritické cesty I. bylo ukázáno, jakým způsobem lze tuto metodu využít pro stanovení celkové délky trvání projektu. Hlavním účelem CPM je však stanovení kritické cesty. Kritická cesta projektu je tvořena kritickými činnostmi, což jsou takové, které nemají žádnou časovou rezervu. Jak stanovíme rezervy jednotlivých aktivit, jakým způsobem najdeme kritickou cestu a jak ji můžeme použít, se dozvíte v následujícím nástroji.
Více se dozvíte v sekci Projektový management.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.