Kruh

Kruhové uspořádání působí velmi harmonicky, symetricky, relativně demokraticky. Je vhodné především pro čtvercovou místnost, nicméně i v obdélníkové místnosti jej lze s úspěchem využít. Traduje, že kruh je nejdemokratičtějším uspořádáním, neboť primárně neurčuje žádné dominantnější místo. V případě tréninku je to však jen pocit zdánlivý. Zpravidla si vždy najdete jedno místo, na kterém budete sedět vy, a tím pádem se z něj automaticky stává stolec předsednický. Vaše dominance je v tomto případě dána dominancí vztahovou, nikoli prostorovou. Koneckonců i Král Artuš byl vyvolený, byť si trval na rovnosti sebevíc. A dokonce i staří Řekové, kteří v prapočátcích divadla vycházeli z kruhu, jednoho krásného dne určili jedno vyvýšené místo pro velekněze.

Více informací najdete zde.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.