Kruhové uspořádání působí velmi harmonicky, symetricky, relativně demokraticky. Je vhodné především pro čtvercovou místnost, nicméně i v obdélníkové místnosti jej lze s úspěchem využít. Traduje, že kruh je nejdemokratičtějším uspořádáním, neboť primárně neurčuje žádné dominantnější místo. V případě tréninku je to však jen pocit zdánlivý. Zpravidla si vždy najdete jedno místo, na kterém budete sedět vy, a tím pádem se z něj automaticky stává stolec předsednický. Vaše dominance je v tomto případě dána dominancí vztahovou, nikoli prostorovou. Koneckonců i Král Artuš byl vyvolený, byť si trval na rovnosti sebevíc. A dokonce i staří Řekové, kteří v prapočátcích divadla vycházeli z kruhu, jednoho krásného dne určili jedno vyvýšené místo pro velekněze.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Kuželková dráha Poradní skála »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.