Komunikační plán projektu

Jak zajistit tok informací

Sestavení komunikačního plánu není naprostou nutností, pokud se jedná o projekt malého rozsahu, směřující dovnitř firmy, bez vlivu na okolí. V opačném případě, větší projekty, kde můžeme nalézt mezi zainteresovanými stranami investora, sponzora, management firmy či veřejnost, je vhodné si komunikační plán vytvořit a v průběhu realizace projektu jej důsledně dodržovat. Skutečnost, že ti „správní“ lidé jsou včas informování o důležitých bodech projektu, jde v ruku v ruce s jeho hladkým průběhem a úspěšným koncem.

Více se dočtete v sekci Projektový management.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.