Kdo je specialista a jak jej řídit?

Specialisté jsou lidé s hlubokými a rozsáhlými odbornými znalostmi. Týmu přispívají jednak svou profesionalitou a jednak svým věhlasem, který zvyšuje odbornou prestiž týmu. Slabou stránkou specialistů je jejich zúžený pohled na problémy – jsou zvyklí vnímat realitu z hlediska své úzké odbornosti. Specialista v technické oblasti těžko chápe, že technicky výhodné řešení je velmi neefektivní po stránce finanční anebo těžko realizovatelné s ohledem na kvalifikační úroveň pracovníků.

Další bariérou přínosu specialistů je komunikace. Často si vytvářejí svůj vlastní odborný jazyk (zejména v oblasti IT nebo financí), kterému ostatní spolupracovníci příliš nerozumějí, a specialisté se pak zlobí, že je spolupracovníci nechtějí pochopit.
Jak se specialisty pracovat se dozvíte v sekce Leadership, Vedení týmu.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.