Jak vést hodnotící rozhovory?

Hodnotící rozhovor je součástí řízení výkonu a jako takový umožňuje usměrňovat úsilí a osobní rozvoj pracovníků. Je součástí opakujícího se cyklu systematického hodnocení:

  1. monitorování výkonu ve vztahu k plnění cílů,
  2. příprava hodnotícího rozhovoru,
  3. hodnotící rozhovor a stanovení cílů do dalších období.
Tento okruh má v organizacích různou periodicitu – nejčastěji rok, ale jsou známy i kratší nebo delší intervaly. Rozhovor se opírá o stanovení cílů a o systém kompetencí (osobních kvalit), zavedený v organizaci. Plnění cílů bývá spojeno také s finančním hodnocením. Diskuse o kompetencích by měla být otevřená a nezaujatá; jejím smyslem je hlavně hledat cesty ke zlepšení, a proto se dnes přímá vazba mezi hodnocením kompetencí a odměňováním nedoporučuje. Více k vedení hodnotícího pohovoru najdete zde.
Více o hodnocení zaměstnanců najdete v sekci Leadership.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.