Jak změnit kulturu firmy?

Kulturní změna

Organizace si většinou dokáží poradit s technologickými nebo strukturálními změnami. Obtíže však obvykle činí kulturní změna, protože ta vyžaduje změny v lidském chování – a to je věc velmi obtížná.

Organizační kultura je způsob, jakým se lidé v organizaci chovají a jak komunikují. Patří sem hodnoty, zvyklosti, postoje, názory, jazyk (slova a rčení používaná v organizaci), vztahy mezi lidmi, úprava pracovního prostředí, styl oblékání, historky z minulosti, vizuální styl firmy a prezentace navenek.

Vedení firmy, které není spokojeno s výsledky, obvykle přijme nějaká opatření ke zlepšení výsledků. Tato opatření se ale často míjejí účinkem, protože vedení nedocílilo změny v myšlení lidí. K tomu by bylo třeba efektivně záměry komunikovat, promítnout do systémových změn a poskytnout lidem nové zkušenosti.

Více se dozvíte v sekci Leadership.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.