Jak vytvořit efektivní tým?

Týmové role

Mnohé firmy se nedokázaly udržet v konkurenčním prostředí, dobře zamýšlené projekty ztroskotaly, útvary nedokázaly plnit své cíle. Častou příčinou bylo nevhodné osobnostní složení vrcholového týmu, projektového týmu, nebo oddělení.

Ukazuje se, že pro úspěšnost týmu je potřeba určitého složení. Při sestavování bývá respektována odbornost členů týmu, méně se však přihlíží k osobnostnímu profilu jednotlivých členů a jejich vzájemné podpoře. Podle Dr. Mereditha Belbina právě zde se často skrývají slabá místa týmové práce.

Více se dozvíte ZDE

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.