Jak usměrňovat pracovníky?

Transakční vedení

Transformační vedení je postaveno na emocích a vede ke změnám – ke změnám myšlení, firmy, motivace lidí. Naproti tomu transakční vedení směřuje k udržování statu quo. Stanovuje žádoucí a nežádoucí chování a vede pracovníky k plnění jasně deklarovaných norem a požadavků. Transakční vedení staví na rozumovém přístupu nadřízených i podřízených.

Vedoucí může úspěšně využívat obou forem vedení. Udržuje osvědčené chování a postupy transakčními prostředky a současně prosazuje nové směry využíváním transformačních nástrojů.

Více se dozvíte v sekci Leadership.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.