Notice: Undefined index: dash in /usr/local/hosting/home/braintools.cz/web/www/web/braintools/php/inc_script.php on line 1517
Jak kritizovat?
Jak kritizovat?

Aby kritika byla efektivní

Kritika je důležitým motivačním nástrojem. Zatímco pochvalou sdělujeme, že jsme spokojeni s prací člověka a motivujeme ho, aby takto pokračoval, kritika vyjadřuje negativní hodnocení jeho práce a měla by motivovat ke změně způsobu práce nebo chování.

Kritika však bude motivující pouze tehdy, bude-li se držet jistých principů. V opačném případě může mít demotivující vliv.

Více se dozvíte v sekci Leadership.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.