Jak chválit pracovníky?

Efektivní pochvala

Pochvala je mimořádně účinný motivační nástroj. Mnozí vedoucí zapomínají chválit, proč také, když pracovníci plní své povinnosti, za které jsou placeni. Nevšimnou si, že běžný chod firmy nebo útvaru vyžaduje často od lidí mimořádné úsilí. Musejí překonávat nečekané překážky, řešit kritické situace nebo hledat kreativně cesty k dosažení cíle.

Více se dozvíte v sekci Leadership.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.