Disciplinární rozhovor

Jak vést disciplinární rozhovor?

Firmy vydávají pravidla pracovního chování (pracovní řád) a technologické postupy (příručka kvality, návodky), aby jasně naznačily žádoucí způsob chování a práce, očekávaný od podřízených. Každé porušování tohoto chování je potřeba s pracovníky projednat, aby pochopili jeho závažnost a aby se propříště takového jednání vyvarovali.

Disciplinární rozhovory by se měly řídit zásadou ACT (A = acknowledgement, C = commitment, T = testing).
Opakované porušování pracovní a technologické kázně je třeba postihnout. Každý postih se současně stává varováním pro ostatní pracovníky.

Více se dozvíte v sekci Leadership.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.