Vývoj konfliktu

Vývoj konfliktu

Každý konflikt má svůj jedinečný původ a také proces, jakým se ubírá – svůj vývoj. Vývoj konfliktu je vděčné téma odborníků, zejména pak psychologů. Ačkoli můžeme vypozorovat množství teorií a více či méně rozdílně pojmenovaných fází vývoje konfliktů, v jednom si odborníci neodporují: Pro řešitele konfliktů, a nakonec i pro samotné účastníky konfliktu, je nesmírně důležité rozklíčování konkrétního stavu vývoje konfliktu, neboť od toho se odvíjí správné posouzení skutečných zájmů a potřeb stran konfliktu, zdůvodnění a porozumění jejich chování a také nastavení nejvhodnějšího způsobu řešení. Jinak řečeno, konkrétní způsob řešení konfliktu může v jedné fázi být tou nejefektivnější volbou a v jiné zase stejný přístup může pohřbít veškeré šance na pozitivní a konstruktivní vyřešení konfliktu. Např. z hlediska eskalace konfliktu může být facilitace nebo mediace většinou vhodnou volbou, ovšem v destruktivní fázi konfliktu mohou být obě metody jen pouhou zbytečně vynaloženou energií.

Více se dozvíte v sekci Komunikační dovednosti.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.