Každý konflikt má svůj jedinečný původ a také proces, jakým se ubírá – svůj vývoj. Vývoj konfliktu je vděčné téma odborníků, zejména pak psychologů. Ačkoli můžeme vypozorovat množství teorií a více či méně rozdílně pojmenovaných fází vývoje konfliktů, v jednom si odborníci neodporují: Pro řešitele konfliktů, a nakonec i pro samotné účastníky konfliktu, je nesmírně důležité rozklíčování konkrétního stavu vývoje konfliktu, neboť od toho se odvíjí správné posouzení skutečných zájmů a potřeb stran konfliktu, zdůvodnění a porozumění jejich chování a také nastavení nejvhodnějšího způsobu řešení. Jinak řečeno, konkrétní způsob řešení konfliktu může v jedné fázi být tou nejefektivnější volbou a v jiné zase stejný přístup může pohřbít veškeré šance na pozitivní a konstruktivní vyřešení konfliktu. Např. z hlediska eskalace konfliktu může být facilitace nebo mediace většinou vhodnou volbou, ovšem v destruktivní fázi konfliktu mohou být obě metody jen pouhou zbytečně vynaloženou energií.

Co nástrojem získáte?

  • náhled do přirozeného vývoje konfliktu
  • pochopení chování v určitých fázích konfliktu
  • dovednost, jak poznat, ve které fázi konfliktu se člověk nachází a volba vhodného řešení

Jaké cíle si stanovit?

  • Rozklíčovat obecné fáze vývoje konfliktu, dle rozdílných náhledů
  • Umět rozpoznat konflikt již v nejranějších fázích
  • Naučit se aktivně čelit konfliktům

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Rozdělení konfliktů BATNA »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.