Podstata konfliktů

Proč se tématem konfliktu zabývat?

Konflikt doprovází vývoj civilizace od nepaměti. Je nedílnou součástí každodenních počinů, ale také těch nejzásadnějších historických změn, které zásadním způsobem ovlivnily další směřování lidstva. Když ještě chvíli zůstaneme u toho nejširšího pojetí, kdo jsou velmi často ti uctívaní hybatelé dějin? Přece ti, kdo dokázali konflikt ovládnout, ať už silou nebo rozumem. Přesto je konflikt obecně vnímán jako něco nechtěného a negativního.

Než zaměříte pozornost na praktické modely, které vás mohou zbavit obav z konfliktů a pomoci vám být úspěšnějšími právě proto, že dokážete řešit konstruktivním způsobem konflikty kolem sebe, je vhodné připomenout si alespoň základní teoretická fakta vztahující se ke konfliktu.

Více se dozvíte v sekci Komunikační dovednosti.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.