Nenásilná komunikace

Kde se teorie Nenásilné komunikace vzala?

Model Nenásilné komunikace vyvinul americký psycholog Marshall Rosenberg, když se nejprve zaměřil na důvody, proč dochází v komunikaci dvou stran nedorozumění. Přišel na to, že většina lidí byla vychována k posuzování, soutěživosti, ke kladení požadavků a ke komunikaci s lidmi v termínech, co je „správné“ a co „špatné“ Tento způsob komunikace pak vede k přirozeným nedorozuměním a častým konfliktům. Rosenberg nazval tento způsob komunikace „šakalím jazykem“. A jako jeho protiváhu nabídl „žirafí jazyk“, založený na empatickém přístupu. Díky této jednoduché technice nenásilné komunikace a metodě 4 žirafích kroků se lze naučit mnoho – např. dovednost pravdivě upřímně se vyjádřit, aniž bychom druhé (nechtěně) zraňovali a současně naslouchat druhým, rozpoznat jejich zájmy místo pozic, protože pro málokterého je vyjádření jejich skutečných potřeb něčím jednoduchým.

A proč zrovna jazyk žirafí? Protože žirafa se díky svému dlouhému krku může na ostatní dívat opravdu s nadhledem, dovede se vcítit do druhých, neboť má ze všech suchozemských zvířat největší srdce a naopak, díky relativně malému mozku nemá prostor zbytečně dumat o pozadí řečeného a vyvozovat si něco, co ve skutečnosti vůbec nebylo řečeno.

Více se dozvíte v sekci Komunikační dovednosti.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.