Kde se teorie Nenásilné komunikace vzala?

Model Nenásilné komunikace vyvinul americký psycholog Marshall Rosenberg, když se nejprve zaměřil na důvody, proč dochází v komunikaci dvou stran nedorozumění. Přišel na to, že většina lidí byla vychována k posuzování, soutěživosti, ke kladení požadavků a ke komunikaci s lidmi v termínech, co je „správné“ a co „špatné“ Tento způsob komunikace pak vede k přirozeným nedorozuměním a častým konfliktům. Rosenberg nazval tento způsob komunikace „šakalím jazykem“. A jako jeho protiváhu nabídl „žirafí jazyk“, založený na empatickém přístupu. Díky této jednoduché technice nenásilné komunikace a metodě 4 žirafích kroků se lze naučit mnoho – např. dovednost pravdivě upřímně se vyjádřit, aniž bychom druhé (nechtěně) zraňovali a současně naslouchat druhým, rozpoznat jejich zájmy místo pozic, protože pro málokterého je vyjádření jejich skutečných potřeb něčím jednoduchým.

A proč zrovna jazyk žirafí? Protože žirafa se díky svému dlouhému krku může na ostatní dívat opravdu s nadhledem, dovede se vcítit do druhých, neboť má ze všech suchozemských zvířat největší srdce a naopak, díky relativně malému mozku nemá prostor zbytečně dumat o pozadí řečeného a vyvozovat si něco, co ve skutečnosti vůbec nebylo řečeno.

Co nástrojem získáte?

  • pochopení vlastního způsobu komunikace
  • identifikace funkčních částí komunikace a návod pro uvědomělé zacházení s nimi
  • umění vysledovat kořeny konfliktu – pracovat nejen s následky konfliktů, ale také s jejich příčinami
  • schopnost uvědoměle reagovat na konflikt
  • umění komunikace podporující vzájemnou spolupráci

Jaké cíle si stanovit?

  • prozkoumejte to, co sami cítíte, potřebujete a chcete udělat
  • upřímně vyjádřete, co se ve vás odehrává, co potřebujete a požádejte o to, co chcete
  • empaticky vyslechněte sdělení druhého (odhadněte, co cítí a potřebuje a zeptejte se, zda je váš odhad správný)

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
Aktivní naslouchání »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.