Be chuffed - štastný jako blecha

I am feeling really chuffed.

Jsem nadšená.

I'm feeling rather chuffed with my exam results. I got a distinction!

Jsem nadšená z výsledků zkoušky. Dostala jsem vyznamenání!

Congratulations! You've been promoted. You must be feeling well chuffed!

Blahopřeji! Byl jsi povýšen. Musíš být úplně nadšený!

She's lost four kilos, she must be very chuffed.

Zhubla čtyři kila, musí být šťastná jako blecha.

He was chuffed to bits to learn that he had won.

Byl úplně odvázaný z toho, že vyhrál.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« With all the trimmings Act your age, not your shoe size »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.