Act your age, not your shoe size - Chovej se přiměřeně věku

I was really upset. She just told me to act my age not my shoe size!

Byl jsem docela rozhozený. Jednoduše mi řekla, že se mám chovat přiměřeně svému věku a ne jak malé dítě.

These people are so childish. They need to act their age not their shoe size.

Tito lidé jsou tak dětinští. Měli by se začít chovat přiměřeně svému věku.

(Laughing in background) Will you please act your age not your shoe size?!

(Smích v pozadí) Byli byste tak laskaví a začali se chovat jako dospělí lidé?

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Be chuffed Cook the books »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.