Aktualizováno 20.05.24

Co je to perfekcionismus?

Perfekcionismus je někdy mylně považován za schopnost dělat věci dokonale, perfektně a bez chyb, což je dozajista schopnost, kterou by pohrdl jen málokdo. Na druhou stranu perfekcionisté jsou ostatními někdy vnímáni jako puntičkáři, kterým nic není dost dobré, případně je považují za nepříjemné kariéristy. Je perfekcionismus tedy pozitivní či negativní?

Skutečností je, že nás perfekcionismus dostává pod tlak, který vytváříme sami na sebe v situacích, ve kterých se snažíme uspokojit své vysoké standardy. Pokud se nám jich nedaří dosáhnout, ovlivňuje to naše smýšlení o sobě. Výzkumy poukazují na skutečnost, že částečně je pro nás perfekcionismus užitečný a částečně nás blokuje. Cílem tohoto nástroje je pomoci nastínit, jak perfekcionismus lépe využít a dosáhnout tak vyšší produktivity.

To mj. úzce souvisí se schopností stanovit si vhodné cíle. Pokud si stanovíme správné cíle, se kterými jsme v souladu, je více pravděpodobné, že jich dosáhneme a zažijeme pocit naplnění. Druhou stranou mince pak je obviňování a frustrace při neúspěchu v situacích, kdy se nažíme o to „být perfektní“ dle standardů dané situaci neodpovídajících. Cílem jednotlivých nástrojů, které budou následovat je získat na perfekcionismus náhled a podívat se na něj z nové perspektivy.

V první části se zaměříme na vymezení perfekcionismu, rozlišení jeho pozitivní i negativní aspekty a identifikovat, jak se perfekcionismus týká vás osobně.

Co nástrojem získáte?

  • vymezení a definice perfekcionismu
  • pozitivní stránky perfekcionismu
  • negativní stránky perfekcionismu

Jaké cíle si stanovit?

  • sestavit si přehled pozitivních a negativních dopadů perfekcionismu na vlastní osobu
  • zamyslet se, zda je vhodné realizovat změny ve stanovení cílů

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
Jsem perfekcionista? »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.