Z čeho perfekcionismus pramení?

Odpovědět na otázku z čeho perfekcionismus pramení není jednoduché, protože každý člověk je individualitou a na jeho utváření se podílí řada specifických faktorů. Koneckonců, pokud se podíváme na množství teorií osobnosti, zjistíme, že i odborníci vedou spory o tom, jak se vlastně naše osobnost a tedy také perfekcionismus vyvíjí a které aspekty mají ten rozhodující vliv na naše utváření se. Nicméně jsou zde prvky, jejichž vliv je zásadní a ty se společně podíváme.

Zdá se, že rozhodujícím faktorem pro perfekcionismus je způsob, jak lidé vnímají sami sebe a zbytek okolního světa. To, jak vnímáme sebe a jakým způsobem nahlížíme na své okolí, se začíná utvářet ve velmi útlém věku a je ovlivňováno našimi každodenními zážitky. Ty nám zprostředkovávají členové rodiny, vrstevníci, škola, a zapomenout nesmíme ani na vliv našeho temperamentu. Perfekcionisté získali v raném věku takové zkušenosti, které je nutí vnímat svět jako prostředí, které na ně klade vysoké požadavky. Základ perfekcionismu mohl být reálný, např. otec, který kladl na své dítě požadavek, že se nikdy nesmí umazat, ten je však následně zobecněn a přenesen do situací, které se od původní liší. To však již perfekcionista nevnímá a klade na sebe vysoký standard např. v podobě výroku „Nesmím dělat chyby.“.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Jsem perfekcionista? 20 drsných pravd, které si nechceme připustit »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.