Na co se ptát obchodníků?

Na pracovním trhu je stále dostatek uchazečů o práci obchodního zástupce, ale stále méně opravdových obchodníků, kteří umí své řemeslo. Situace je vystupňovaná i díky „krizi“. Před ní se všechno prodávalo snáz a slušných výsledků dosahovali i ti podprůměrní. V současné době však obchodník musí maximálně využívat svých schopností a investovat více své energie do získání a udržení zákazníků. Následující databáze otázek vám pomůže při hledání skutečných obchodníků. Nebojte se je vystavit palbě otázek, měli by ji hravě zvládnout, protože pod palbou otázek zákazníků se také nesmějí sesypat.

Co nástrojem získáte?

 • 31 otázek pro obchodníky
 • otázky rozčleněné do tří sekcí
 • tipy na co se zaměřit

Jaké cíle si stanovit?

 • vyberte si z každé sekce cca 3 – 5 otázek
 • upravte si otázky tak, aby vám zněly přirozeně
 • při pohovoru dobře naslouchejte

1. OTÁZKY NA VZDĚLÁNÍ A ODBORNOST

Základní údaje o vzdělání jistě najdete v životopise. Zaměřte se proto hlavně na vzdělání, které má bezprostřední vztah k obchodování a zjistěte odbornost kandidátů ve vztahu k vašemu produktu. Znalost produktů a schopnost dobře poradit zákazníkovi je nezbytná. Čím je produkt sofistikovanější tím větší může hrát roli spolupráce se specialistou nebo technickou podporou prodeje.

 • Jak vám pomůže vaše vzdělání při prodeji našeho produktu?
 • Jaké další vzdělání kromě střední (vysoké) školy jste získal?
 • Co víte o našich produktech?
 • Jak jste naučil být dobrým obchodníkem?
 • Ve kterých oblastech se chcete dále rozvíjet?
 • Jak budete řešit situaci, kdy se vás zákazník bude ptát na detaily fungování našeho produktu?
 • Jaké jsou aktuální trendy v tomto oboru?

2. OTÁZKY NA PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Dobrý obchodník dokáže dobře prodat i sám sebe. Jak se vám bude líbit prezentace jeho pracovních zkušeností a výsledků?

 • Jaké pracovní zkušenosti jsou podle vás pro práci obchodníka důležité?
 • U kterého zaměstnavatele jste získal nejcennější zkušenosti?
 • Co považujete za svůj nejlepší obchod, který jste uzavřel?
 • Jaký nejhorší obchod jste uzavřel a co bylo příčinou?
 • Jak podle vás probíhá úspěšný obchod? Popište jej krok za krokem.
 • Jak se vám dařilo plnit obchodní plán?
 • Jaké podmínky jste měl pro svou práci? Co potřebuje obchodník pro svou práci?
 • Jak byla vaše práce měřena a hodnocena?
 • Co podnikáte, abyste splnil obchodní plán?
 • Jak si plánujete svůj čas?
 • Jaké těžkosti jste při své obchodní praxi řešil?
 • Jak motivujete členy svého obchodního týmu k plnění obchodního plánu?
 • V jaké formě jste reportoval o své obchodní činnosti?
 • Jak jste spolupracoval s dalšími odděleními ve firmě?

3. OTÁZKY NA MOTIVACI

Buďte připraveni vyptat se nejen na jejich motivaci, ale také na jejich dotazy týkající se pracovních podmínek a odměňování.

 • Jak jste se dověděl o naší pracovní nabídce a co vás na ní oslovilo?
 • Co vám dodá nejvíce energie k práci?
 • Jakou roli hrají v obchodě osobní kontakty?
 • Dostal jste se do situace, kdy jste musel řešit střet zájmů? Popište ji.
 • Jaké zákazníky máte nejraději a kteří vám přijdou nejtěžší?
 • Co je pro vás u zaměstnavatele důležité?
 • Jaké podmínky by vám měl zaměstnavatel vytvořit pro vaši práci?
 • Jaký styl vedení vám vyhovuje?
 • Jakou roli hrají různé dary a pobídky zákazníkům při uzavírání obchodu?
 • Jaký je podle vás ideální poměr mezi fixní a pohyblivou složkou mzdy?

Inspirujte se také v univerzální Databázi otázek k pohovoru. Pokud chcete kandidáty na obchodní pozice ještě důkladněji prověřit, zorganizujte si Assesment centrum pro obchodní zástupce.

Obchodníci umí klást také dobré otázky. Buďte připraveni jim je zodpovědět.

SHRNUTÍ

Vyberte si otázky, které chcete při pohovoru využít a ptejte se na:

 1. Vzdělání a odbornost
 2. Pracovní zkušenosti a konkrétní výsledky práce
 3. Motivaci
 
« Databáze otázek k pohovoru Databáze otázek pro vedoucí pozice »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.