Prevence a zvládání

Na montážní lince pracoval Rosťa, uzavřený a neprůbojný mladík, který se spíše držel stranou kolektivu a jen výjimečně komunikoval. Jednou se omluvil z práce pro nevolnost a po dvou dnech znovu nastoupil a přinesl potvrzení od lékaře.

Mistr má zjišťovat, zda zdravotní problémy nebyly způsobeny škodlivými vlivy pracoviště. Když s Rosťou mluvil, dozvěděl se, že na pracovišti žádné problémy nejsou, že je v kolektivu spokojený, že je pouze uzavřený a proto nekomunikuje. Zdálo se však, že se snad něčeho bojí a že nechce něco říci.
Při dotazování mu někteří z Rosťových spolupracovníků naznačili, že Rosťa je předmětem šikany dvou jiných pracovníků, Martina a Petra. Těm dělala radost Rosťova nechápavost a pronásledovali ho různými hloupými vtipy.
Sami však měli řadu problému se svou výkonností a pracovní disciplínou. Když se mistr na situaci ptal parťáka. Parťák si nechtěl dělat zbytečné problémy a řekl, že jde o malicherné spory a že se jenom tak kluci hecují.
Při dalším rozhovoru s mistrem Rosťa tyto záležitosti připustil. Nechtěl o nich příliš mluvit, protože se bál obou kolegů.
Domnělá nevolnost byla důsledkem zvláště krutého vtipu. Oba spolupracovníci si opatřili klíčky od Rosťovy skříňky a vyměnili mu boty – dali mu do skříňky stejné boty, ale o dvě čísla menší. Rosťa nebyl schopen se do bot obout a neměl se v čem dostat domů. Petr mu tvrdil, že je to tím, že mu v průběhu směny moc rychle vyrostla noha, protože málo odpočívá. Nabízel mu, že mu prodá jiné boty. Nakonec jeden ze spolupracovníků donutil Petra, aby Rosťovi vydal jeho vlastní boty. Rosťa byl po této události velmi nešťastný.
Rosťa, který už neměl rodiče, se v zoufalství obrátil na známého obvodního lékaře, a ten situaci řešil tím, že Rosťovi napsal na dva dny neschopenku. Rosťa také mistrovi řekl, že Martin ani Petr prý nejsou špatní, pokud nejsou spolu.
Mistr promluvil s oběma viníky. Sdělil jim, že se o šikaně dozvěděl od jiných spolupracovníků. Tvářili se překvapeně a tvrdili, že jde jen o běžné žerty, kterými se spolupracovníci vzájemně popichují, a které Rosťovi vlastně ani nevadí, a stejně prý ty vtipy Rosťa ani nepochopí.
Mistr je rozdělil - přeřadil Martina na jinou směnu, Petra nechal zatím na dosavadní směně a řekl mu, že pokud se něco podobného bude opakovat, zahájí disciplinární řízení. Mistr také vytknul parťákovi, že zanedbal svou povinnost a před problémy „schovával hlavu do písku jako pštros“. Petr se stáhnul a od té doby měl Rosťa pokoj.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Jak zvládat šikanu v týmu? Jak úspěšně řídit tým na dálku »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.