Zásady vedení a možné techniky přístupu

Plachý člověk se na veřejnosti příliš neprojevuje, je zakřiknutý, raději se drží zpátky. Příliš si nevěří a schází mu sebejistota. Ve vedoucích funkcích se s ním nesetkáváme příliš často, mívá s vedením lidí problémy a raději si vyhledává pozice, kde se to od něj neočekává. Může to být člověk odborně na vysoké úrovni, vzhledem k nedostatku průbojnosti, ke svým obavám, neochotě komunikace přicházejí jeho schopnosti nazmar.

Silnou stránkou je spolehlivost, pokud jde o samostatnou práci, dodržení termínů i kvality a nekonfliktnost. Problémy mu může činit práce na týmových úkolech, nedostatečná přesvědčovací schopnost, nízká asertivita, časté ústupky.

Co nástrojem získáte?

  • pochopíte, v čem spočívají přínosy a problémy plachého typu
  • naučíte se, jak s ním komunikovat
  • naučíte se správně volit motivační nástroje a dále jej rozvíjet

Jaké cíle si stanovit?

  • zamyslete se, kdo z vašich spolupracovníků vykazuje popsané rysy chování
  • stanovte úkoly, kterými byste jej mohli pověřit
  • identifikujte, které projevy jeho chování vám nejméně vyhovují
  • definujte pravidla a okolnosti spolupráce

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Jak vést neschopné spolupracovníky? Jak vést pohodové spolupracovníky? »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.