Jak využít www.braintools.cz pro řízení rozvoje zaměstnanců?

Jedním ze základních paradigmat života je skutečnost, že se vše rozvíjí a mění. Člověk však disponuje určitou rezistencí vůči změnám. Je to dáno tím, že mozek nerad „plýtvá“ energií, a tak si na vše vytváří návyky. Typickým příkladem je řízení motorového vozidla, které pro většinu z nás bylo na počátku náročné, ale s praxí a zkušenostmi se stalo automatickou rutinou.

Obdobně tomu není jinak ani v dalších oblastech našeho fungování, tedy ani v práci. Pokud se přístup k práci stane automatickou rutinou, může stagnovat rozvoj a růst. Odpovědí na stagnaci je profesní a osobní růst.

Odpovědnost za svůj rozvoj nese každý sám, nicméně pokud působíme na pozici vedoucích pracovníků, přibude nám také odpovědnost za rozvoj dovedností a kompetencí vedených zaměstnanců, resp. týmu jako celku.

Jak se k rozvoji staví zákoník práce?

Pro zájemce tady máme drobný výňatek ze zákoníku práce (dále ZP):

Je v zájmu každého zaměstnavatele pečovat o odborný rozvoj zaměstnanců. Jak vyplývá z § 227 ZP, odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména zaškolení a zaučení, poskytnutí odborné praxe absolventům škol, prohlubování kvalifikace a její zvyšování.

Aby mohl zaměstnanec řádně vykonávat sjednanou práci, musí si svoji kvalifikaci průběžně doplňovat (udržovat, obnovovat) s ohledem především na nové poznatky a vývoj informačních technologií.

Je úkolem vedoucího zaměstnance, aby odborný rozvoj zaměstnanců zajišťoval v rámci možností zaměstnavatele účastí na různých školeních nebo jiných formách vzdělávání. Podřízení zaměstnanci jsou povinni se takových akcí zúčastnit.

Je nutné podotknout, že rozvoj dovedností se netýká jen tzv. tvrdých dovedností, jako jsou práce s technologiemi, nové pracovní postupy a procesy, ale také sociálních kompetencí a dovedností. Sem patří například schopnost efektivní spolupráce, komunikace, jednání a vyjednávání, vedení projektů, obchodní dovednosti a řada dalších.

Co nástrojem získáte?

  • návod, jak definovat cíle a využít k tomu platformu www.braintools.cz
  • postup, jak plnění cílů kontrolovat
  • tipy a náměty pro rozvoj vedených pracovníků

Jaké cíle si stanovit?

  • projít si systém www.braintools.cz a vyhledat témata, ve kterých chci pracovníky rozvíjet
  • určit, rozvojové potřeby jednotlivých zaměstnanců
  • definovat rozvojové potřeby týmu jako celku
  • probrat rozvojové cíle s jednotlivými pracovníky a stanovit plán jejich naplnění

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Příklad stanovení cílů Problémové situace a jejich řešení »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.