Aktualizováno 1.07.24

Rozklad problému na řešitelné části

Drill Down je jednoduchou technikou umožňující rozpadnout řešený problém na jednodušší části, se kterými si lépe poradíme. Pokud by po vás někdo chtěl, abyste snědli slona, patrně byste to nedokázali. Pokud si jej však rozložíte na malé porce, pak se vám to určitě povede. A právě k tomu vede technika Drill Down, k rozložení problému na malé části. Drill Down bychom mohli přeložit jako rozvrtání řešeného problému.

Jak technika funguje?

Ideálně si na volný papír napíšete řešený problém. Nejlépe na levou stranu listu, abyste měli dostatek prostoru na rozpad problému. Napsaný problém je první úroveň a k němu budeme postupně přidávat další.

Druhá úroveň může být tvořena hlavními příčinami problému či faktory, které mohou přispět k řešení problému. Mohou se zde rovněž objevit otázky, které lépe napomohou uvědomit si všechny příčinné souvislosti. Postupně tak dotváříme tolik úrovní, kolik je třeba.

Celý proces se opakuje, až do chvíle, kdy máme plně podchyceny faktory zapříčiňující řešený problém.

Pomocí techniky si lépe uvědomíme souvislosti a faktory, které s řešeným problémem souvisejí. Případně nás navede, kde je nezbytné doplnit si informace. Řešení problému nám takto rychleji vystupuje před očima a současně si můžeme uvědomit způsob řešení problému. Technika se do určité míry podobá technice Myšlenkových map.

Příklad

Obchodní zástupce, kterému se v současné době daří plnit stanovený plán, stojí před problémem, jak získat nové klienty a zajistit si tak dostatečné portfolio pro zajištění budoucích příjmů. Právě vyhledávání nových klientů je pro mnoho obchodních zástupců frustrující a stresovou záležitostí.

technika Drill Down

Uvedeným rozpadem problému si obchodník ujasní myšlenky a uvědomí si souvislosti, které na počátku mohli být frustrující a nepřekonatelné. Současně se začíná rýsovat postup řešení problému, rýsují se kroky, které bude nutno udělat.

SHRNUTÍ

Technika Drill Down je určena k rozpitvání problému, jeho „rozvrtání“ a nalezení souvislostí, které pomohou problém cíleně uchopit a pracovat s ním. Jedná se o techniku, pomocí které velký problém rozložíme na dílčí kroky, s nimiž se lépe dokážeme vypořádat. Jednoduše naporcujeme slona tak, abychom jej byli schopni sníst.

 
« 5 Proč Ishikawův diagram »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.