Na co si dát pozor a proč?

Podmínkou úspěšného projevu je důkladná příprava jeho obsahu. Ani potom však ještě nemáte vyhráno. Projev totiž není jen o tom, co je řečeno, ale i jak je to řečeno. Mluvený projev skrývá mnohá úskalí, na která je potřeba se dopředu připravit, jedná se zejména o následující:

 1. Forma jazyka
 2. Slovní zásoba
 3. Větné vazby a slovosled
 4. Výplňková slova
 5. Přejatá slova
 6. Fráze

Co nástrojem získáte?

 • dozvíte se, na co se zaměřit v mluveném projevu
 • zjistíte, jakou formu jazyka zvolit
 • poznáte, jakou roli hrají větná vazba a slovosled

Jaké cíle si stanovit?

 • zaměřte se na odstranění výplňkových slov
 • zvažte užívání přejatých slov a oblíbených frází
 • pracujte na svoji slovní zásobě

Tato sekce je nyní zamčená.

 1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
 2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Etiketa při veřejném vystupování Jak ovládat hlas při prezentaci »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.