Bez tréninku se to neobejde ...

Každá mluvená prezentace se logicky úzce váže na samotné mluveníkomunikační dovednosti. Ty je potřeba neustále procvičovat.

Jednak obecné komunikační dovednosti, ale také nacvičovat si mluvený projev při přípravě jednotlivých fází prezentace. V praxi to znamená nutnost si vše při přípravě hlasitě předříkávat. Nestačí, říkat si jen v duchu jednotlivé věty, kterou budou potom v reálu směřovány konkrétním posluchačům. Jen díky hlasitému procvičování si ověříte, zda mluvíte dostatečně hlasitě, srozumitelně, správně intonačně apod.

Současně si vaše připravené poznámky a okamžité nápady zhmotňujete do konkrétního poselství, které budete předávat svým posluchačům. To vám také bude dávat první vlastní zpětnou vazbu, zda vaše prezentace bude fungovat.

TŘI FÁZE NACVIČOVÁNÍ:

  1. Tvůrčí fáze
  2. Opakovací fáze
  3. Předpremiéra

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Příprava projevu – oslňte začátkem Příprava projevu – působivě zakončete »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.