Návod na použití

Snímek se skládá:

 • časová tabulka s uvedenými aktivitami pro vyplňování
 • tabulka přepočtu pracovní doby na minuty
 • propočet na procenta
 • koláčový graf s přehledem činností za 1 den
 1. Časový snímek je nastaven pro pracovní dobu v rozsahu 0 - 12 hodin.
 2. Pro každý den je nutné zadat délku pracovní doby v minutách, která bude v grafu představovat 100%.
 3. Tabulka je nastavena na vyplňování po 5 minutách pracovní doby.
 4. V tabulce najdete běžné obecné aktivity.
 5. Aktivity, které nenajdete v soupisu, si můžete přidat podle vlastního uvážení přepsáním řádků „činnost“.
 6. Aktivitu zaznamenáte tak, že do políčka vepíšete číslo 1, políčko se změní na modrý obdélník.
 7. U starších verzí MS Office v políčku zůstane číslo 1.
 8. Delší dobu trvání aktivity než 5 minut označíte protažením stejně jako při kopírování buněk.
 9. Zaznamenaná políčka se propočítávají na procenta a z nich se vytváří koláčový graf.
 10. Aktivity, u kterých nebudete mít vyplněné žádné políčko, se v grafu neobjeví.
 11. Záznam provádějte po dobu 5 pracovních dní.
 12. Na konci sledovaného období získáte přehled o svých činnostech a svém průměrném pracovním dni.
 13. První pracovní den slouží jako vzor, před vlastním vyplňováním označené časové úseky vymažte.

Tato sekce je nyní zamčená.

 1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
 2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Časový snímek dne Salámová technika »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.