Co je to hněv, a je špatné se hněvat?

Obecně je hněv vnímán jako negativní projev, který přináší veskrze záporné dopady. Ve skutečnosti to tak jednoznačné vůbec není.

Hněv je přirozená reakce, jedna ze šesti základních (primárních) emocí. Většinou se objevuje jako přirozená reakce na křivdu, hrozbu či útok. S hněvem přichází napětí, a to se uvolňuje ve chvíli, kdy projevíte svůj hněv. Hněv můžete projevit mnoha způsoby – hodně záleží na vrozeném temperamentu, ale také reagujeme dle naučené schopnosti mít svůj hněv pod kontrolou. Díky hněvu můžete být spontánnější, rychlejší, silnější i odvážnější. Ve chvíli, kdy však svůj hněv přestáváte ovládat a propadáte mu nebezpečně často, ztrácí hněv svůj pozitivní smysl. V nejhorším případě může vyvolat destruktivní a násilné chování.

Co nástrojem získáte?

  • naučíte se, jak zvládat vlastní hněv
  • dozvíte se, jak zvládat hněv druhých

Jaké cíle si stanovit?

  • pojmenujte počáteční příznaky vašeho hněvu
  • definujte si pro sebe příčiny vašeho hněvu
  • rozhodněte, co příště uděláte jinak

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Dělení emocí Komunikační dovednosti »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.