Je možné zjednodušit e-mailovou komunikaci?

E-mailová korespondence přebrala úlohu nejdůležitější formy komunikace ve firmách i v soukromí. V práci jde o nejdůležitější komunikační kanál. Každý den se prokousáváte desítkami či stovkami e-mailů a další sami píšete. Také vás rozčilují e-maily, které přicházejí a nemají pro vás žádnou hodnotu? E-maily, které jsou nepřehledné, které musíte celé pročítat a na konci zjistíte, že v nich je pouze jedna důležitá informace? Jak zajistit, aby byla e-mailová komunikace efektivní a nekradla čas a energii?

Řiďte se následujícími základními pravidly. Pokuste se pravidla zavést do firemní e-mailové kultury.

Co nástrojem získáte?

 • budete psát krátké, stručné, přehledné e-maily
 • eliminujete e-maily, které pro vás nemají přidanou hodnotu
 • s e-maily se vám bude snadněji pracovat
 • ušetříte svoji energii a čas

Jaké cíle si stanovit?

 • soustředit se na výstižný předmět e-mailu
 • do pole „Komu“ dávat pouze ty osoby, od kterých očekáváte aktivitu
 • do pole „Kopie“ dávat pouze osoby, pro které je informace potřebná
 • v jednom e-mailu posílat pouze související informace
 • doporučit ve firmě zavedení pravidel e-mailové komunikace

Pravidla efektivní e-mailové komunikace

 1. PŘEDMĚT
 2. ADRESÁT
 3. KOPIE
 4. ODPOVĚDĚT VŠEM
 5. PŘEPOSÍLÁNÍ
 6. ODPOVĚĎ DO 2 DNŮ
 7. DŮLEŽITÉ
 8. STRUČNOST
 9. JEDEN E-MAIL = JEDNA INFORMACE
 10. PŘÍLOHY
 11. POTVRZENÍ PŘÍJMU A SPLNĚNÍ
 12. PODPIS

1. PŘEDMĚT

Předmět je nejdůležitější část e-mailu. Podle předmětu příjemce:

 • usuzuje na obsah e-mailu
 • přiděluje mu důležitost
 • hledá související informace

Správný předmět:

 • stručný - často není vidět celý
 • výstižný, aby bylo zřejmé, o co jde
 • je vodítkem k pochopení obsahu, požadavku, přidělení důležitosti
 • e-mail bez předmětu neposílejte, příjemce naštve

2. ADRESÁT

 • e-mail posílejte opravdu jen lidem, nebo skupinám, kterých se týká
 • pokud posíláte e-mail více lidem, vysvětlete hned v první větě, koho přesně se týká a proč
 • pokud rozesíláte e-maily více lidem a nechcete ostatním zpřístupnit jejich adresy, vytvořte si skupinu adresátů a zadejte ji jako celek, předejdete nepříjemnostem a řešením stížností

3. KOPIE

 • kopie znamená, že e-mail posíláte pouze „Na vědomí“ nebo „Pro informaci“
 • od osob v kopii neočekáváte žádnou odpověď ani spolupráci, pokud ano, dejte je do pole „Komu“
 • lidem v kopii šetříte čas, protože jim bude jasné, že se od nich neočekává žádná aktivita

4. ODPOVĚDĚT VŠEM

 • používejte pouze ve výjimečných případech
 • pokud použijete tuto funkci, raději si projděte všechny adresáty, abyste nebyli překvapení, kdo všechno odpověď dostane

5. PŘEPOSÍLÁNÍ

 • umazávejte nepotřebný text
 • odstraňujte zbytečné přílohy
 • celý text přepošlete pouze v případě, že do diskuze je vtažen nový účastník, dostanete ho tak „do obrazu“

6. ODPOVĚĎ

 • snažte se odpovědět nejpozději do 2 dnů
 • pokud někdo dlouho neodpovídá vám, neposílejte řadu dotazů, co je s odpovědí, efektivnější bude zatelefonovat

7. DŮLEŽITÉ

 • když budete takto označovat každý e-mail, nebude adresát číst žádný
 • označením pomáháte v rychlejší orientaci mezi e-maily, dáváte mu prioritu
 • označením sdělujete adresátovi, jak rychle má reagovat

8. STRUČNOST

 • sdělení pište krátce, výstižně
 • sdělujte pouze relevantní informace
 • pište v odrážkách nebo v krátkých odstavcích
 • šetříte tak čas sobě i adresátovi, jak psát krátce si můžete nastudovat v nástroji Zbytečné mluvení a psaní

9. JEDEN E-MAIL = JEDNA INFORMACE

 • v jednom e-mailu posílejte pouze jednu informaci nebo informace spolu související
 • e-mail se snadněji přeposílá
 • jednoduše se z něj udělá položka do seznamu úkolů
 • usnadníte dohledávání

10. PŘÍLOHY

 • používejte standardní formáty
 • objemné přílohy neposílejte, ukládejte je do úložiště dat
 • pokud má příloha pouze pár řádků, dejte ji raději do těla e-mailu

11. POTVRZENÍ PŘÍJMU A SPLNĚNÍ

 • vždy potvrzujte žádost o schůzku
 • potvrzujte příjem a splnění úkolu, ušetříte tím čas odesílateli
 • u e-mailů s důležitými informacemi, kde potřebujete mít jistotu, že adresát informace obdržel, si vyžádejte potvrzení, předejdete případnému dohadování v budoucnu

12. PODPIS

 • u formálních pracovních e-mailů používejte celý podpis, který obsahuje titul, jméno, příjmení, funkci, název společnosti, a pouze kontakty, na kterých vás adresát zastihne
 • při komunikaci uvnitř firmy stačí zkrácený podpis v podobě jména nebo jména a příjmení

Zlepšení práce s e-maily dosáhnete také s nástroji E-mailové schránky a Třídění e-mailů a systém složek.

SHRNUTÍ

 1. nejdůležitější částí e-mailu je předmět
 2. neposílejte e-mail zbytečně mnoha lidem, pečlivě volte adresáty
 3. buďte struční a výstižní
 4. pište v odrážkách nebo krátkých odstavcích
 5. objemné přílohy dávejte do úložiště dat
 6. pozdravte, poděkujte, rozlučte se
 
« Zakládací systém Ergonomie pracovního místa v kanceláři »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.