Jak se vyvarovat typickým chybám...

Mnoho vedoucích pracovníků hledá cesty, jak účinně motivovat pracovníky. Motivačních nástrojů je celá řada, nicméně praxe ukazuje, že nejvhodnější je se zaměřit na to, co pracovníky demotivuje. Pokud vedoucí nedělá to, co je v rozporu s přirozenými principy motivace, pak má vyhráno. Zaměřte se proto na následující body, a pokud se vás některé týkají, dejte si na ně pozor.

Co spolehlivě naštve a demotivuje vaše podřízené?

 • Po dokončení úkolu či vyřešení problému nadřízený namísto ocenění toho, co se povedlo, najde byť jen malou chybu, a té věnuje pozornost.
 • Pracovník si připraví podklady, informace, případně prezentaci pro řešení problému a nadřízený následně přebere iniciativu, a čas strávený na prezentaci příjde vnivěč.
 • Po vypracovavání časově náročného úkolu se zjistí, že to bylo zbytečné a nikdo to nepotřeboval. Stačilo se nad celou situací jen zamyslet a bylo by to jasné hned na začátku.
 • Odkládání řešení problémů podřízených, například slovy: Na to se podíváme později, až bude čas. To bude dobré. Apod.
 • Prezentování práce podřízených jako své vlastní.
 • Nejasně definované úkoly a zadání, a přesto se vedoucí tváří, jako že je to přece jasné.
 • Nedostatečná podpora vedoucího a přenášení problémů, například slovy: Jste tady dostatečně dlouho, tak byste měl vědět. Jste za to placen, tak je to vaše odpovědnost. Atd.
 • Dobře odvedená práce je samozřejmost, za kterou se neděkuje, ale každá chyba je kritizována.
 • Když výjde najevo, že věci jsou jinak, než bylo prezentováno a vedoucí se tváří jako by se nic nestalo.
 • Když vedoucí neumí komunikovat a místo respektu a asertivity staví na direktivitě, zvýšeném hlase a formální autoritě.
 • Zadávání úkolů tak, že se na nich pracovníci nemohou podílet a přispět k jejich řešení.
 • Když chybí zpětná vazba k odvedené práci.
 • Nevhodná formulace kritiky, pokud udělá pracovník chybu.
 • Protahování porad a schůzek za hranici plánovaného rozvrhu.

SHRNUTÍ

Asi je vám patrné, že všechny podněty vycházejí z praxe. Jsou to výroky mnoha podřízených, pracujících na různých pozicích, z více než desítky firem. Je zajímavé, že podněty se často opakovaly. Vybrali jsme ty nejčastější, a také takové, se kterými máte jako vedoucí pracovník plnou kompetenci něco udělat. Odstraňujte demotivační faktory a stanete se úspěšnými motivátory vedených zaměstnanců.

 
« Jak motivovat lidi k žádoucímu výkonu? Stanovení cílů »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.