Co delegování je a co není?

Delegování je často definováno jako přesun pravomocí a odpovědnosti za určité funkce, úkoly nebo rozhodnutí z jedné osoby (obvykle vedoucího pracovníka nebo manažera) na jinou. Ačkoli je to pravděpodobně nejširší možná definice tohoto termínu, někteří definují tento pojem úžeji.

Co nástrojem získáte?

  • Dozvíte se, co delegování není.
  • Zjistíte, kdy, co, jak a komu delegovat.
  • Poznáte různé formy delegování zejména z hlediska autonomie podřízených.

Jaké cíle si stanovit?

  • Zkuste zhodnotit, zda jste schopni a ochotni předat odpovědnost za plnění úkolů ostatním nebo zda je to pro vás problém.
  • Zaměřte se na to, abyste skutečně delegovali, a ne pouze zadávali úkoly.
  • Definujte si pro sebe způsob, jak chcete poskytovat podporu členům týmu.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Plánování jako základní manažerská technika Delegation defined… and applied »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.