Jak úspěšně komunikovat v roli vedoucího

Úspěšní lídři musí vynikat v komunikaci. Závisí na ní úspěch jejich podnikání.

Špatná komunikace může vést k nízké morálce, nesplnění stanovených cílů, a dokonce ke ztrátě obchodních příležitostí.

Efektivní komunikace má však dopad nejen na hospodářský výsledek. Vedoucím pracovníkům umožňuje stmelit tým kolem společné vize, posílit postavení zaměstnanců, budovat důvěru a úspěšně zvládnout organizační změny.

Co nástrojem získáte?

  • dozvíte se, jak zlepšit své komunikační dovednosti jako leader
  • zjistíte, proč je komunikace při vedení lidí důležitá
  • poznáte, na co se zaměřit při komunikaci s podřízenými

Jaké cíle si stanovit?

  • zaměřte se na přizpůsobení svého komunikačního stylu
  • věnujte se nácviku aktivního naslouchání
  • aktivně reagujte na zpětnou vazbu od zaměstnanců

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Delegation defined… and applied 8 Essential Leadership Communication Skills »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.