Odrazový můstek pro inovace a hledání řešení

Analogický znamená podobný, obdobný. Když pracujete s analogií, hledáte dvě různé věci, dva různé procesy, které se v něčem podobají a dají se tedy přirovnávat. Analogie se často využívá u obtížně uchopitelných věcí (např. ve filozofii, v právu, matematice), kdy je jednodušší uvažovat a usuzovat na základě podobnosti s věcmi známými. Mnoho analogií z oblasti botaniky a biologie bylo využito v technice, v průmyslu. Analogie je základem mnoha kreativních technik, využívá se při hledání inovací a řešení problémů.

Co nástrojem získáte?

 • omezíte stereotyp, získáte pohled z jiného úhlu
 • získáte inspiraci pro inovace, vyřešení úkolů, problémů
 • rychlejší pochopení logiky u těžko uchopitelných věcí
 • díky přirovnáním si můžete vytvořit odpovídající představu

Jaké cíle si stanovit?

 • vyzkoušet si tréninkově hledání analogií k určité věci, procesu, trénovat tak své kreativní myšlení
 • použít analogii u hledání inovací, způsobech řešení úkolů a problémů

ANALOGIE

Analogii používáte vždy, když něco přirovnáváte. Když uvažujete:

 1. náš/můj problém „A“ se podobá/připomíná mi „B“
 2. „B“ má vlastnost/chová se jako „V“ (vlastnost, proces, …)
 3. proto můžeme zkusit aplikovat „V“ na „A“
Analogie nedokazuje, pouze poukazuje. Na základě analogie je možné zobecňovat. Překvapivé a nesmyslné analogie se dají využít jako provokace pro kreativní myšlení.
Analogie ukazuje na podobnosti:
 • ve vztazích: rukavice/ruka - pouzdro/notebook
 • v logice: proudění elektřiny přes dráty, vedení proudění krve cévním systémem
 • ve funkci: peníze jako platidlo kožešiny jako platidlo (v minulosti)
 • ve vlastnostech: beton – tvrdý diamant – tvrdý, deka – měkká mech - měkký

ANALOGIE - ZÁKLADNÍ TECHNIKA

 1. Přesně definujte, co potřebujete řešit, co je cílem.
 2. Pro definovaný pojem sepište seznam všeho, co se jakkoliv podobá cílovému stavu.
 3. Vyberte jednu zajímavou podobnost – analogii.
 4. Popište podrobně aktivní (jak to funguje, jaký je výsledek, …) a pasivní (velikost, místo, rozložení, …) hlediska zvolené analogie.
 5. Projděte popis, bod po bodu, a přemýšlejte nad přenesením popsaných stavů, procesů a vlastností na váš problém, položte si otázky: Má vybraná analogie podobné vlastnosti? Budou zde fungovat podobné procesy?
 6. Stejně postupujte u dalších analogií ze seznamu, dokud nenajdete nejvhodnější.

Příklad

Organizátoři závodů ve sjezdovém lyžování řešili v minulosti bezpečnost závodníků, kteří vyjedou z tratě ve vysoké rychlosti. Závodníci většinou končili s těžkými zraněními. Hledání řešení mohlo zjednodušeně vypadat následovně.

1. Definice problému zněla: bezpečnost závodníků
Problém je však třeba popsat přesněji: Jakým způsobem zajistit, aby závodníci neopustili trať? Aby nenarazili do pevných překážek? Hledali něco, co bezpečně zabrání vyjetí z tratě. Pevný plot nepřichází do úvahy. Něco, co je pouze zachytí a neublíží jim. Hledali vhodný záchytný systém.
2. Nalezli tyto analogie:
 • jízda na závodních saních – koryto, zajistí, aby sáně nevyjely
 • F1 – hrazení, pneumatiky, balíky slámy
 • závody na motorkách – pevné hrazení
 • nafukovací hrad - nafukovací stěny, zajistí, aby děti nevypadly
 • trampolína – síť, zajistí, aby děti nespadly na zem
 • odchyt ptáků do sítí – síť je zachytí a neublíží jim (pozn. další analogie vás budou napadat volnými asociacemi na předešlé, jako v tomto případě na „síť“)
3. Vybrali analogii – trampolína, síť
4. Přesný popis využití sítě
 • pasivní vlastnosti: síť je pružná, pevná, může být dostatečně velká, přenositelná, lehce spojitelná
 • aktivní vlastnosti: síť je uchycená na tyčích, nebo v pevném rámu, pružnost sítě zajistí, aby dítě nedopadlo až na zem a zároveň mu neublíží
5. Přenesení vlastností a procesu
 • sítě kolem sjezdovek, na tyčích, zachytí lyžaře, neblíží jim, …

PŘÍKLADY Z HISTORIE

V minulosti najdete mnoho důkazů o vlivu analogie na kreativní myšlení. Mnoho objevů a vynálezů vychází z analogií, například:

 • stroj na knihtisk - vinařský lis
 • pavouk a pavoučí síť - nezávislé zavěšení, mosty
 • netopýr - radarový systém
 • kůže ryb - potápěčský neopren
 • pták - letadlo
 • secí stroj - varhany

SHRNUTÍ

Jak pracovat s analogiemi?

 1. při hledání inovací a řešení pátrejte po analogiích
 2. definujte aktivní a pasivní aspekty
 3. vyhovující aspekty se pokuste aplikovat
 
« Kreativní deník Rolestorming »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.