Jak se dokonale sladit s koučovaným

Uvažovali jste o tom, jak nejlépe navázat a udržet vztah v procesu s koučovaným?

Velmi efektivní technikou, která k tomu dobře slouží, je zrcadlení – napodobujeme koučovaného, jakoby se vnímal v zrcadle. Zcela nenápadně děláme co on, sladíme postavení rukou, nohou, náklon hlavy, hlas, rytmus dechu, používáme stejná významná slova.
Ale pozor, koučovaný si toho (s výjimkou slov) nesmí všimnout, a to vyžaduje cit, takt, jemnost, opatrnost.
Tuto techniku velmi úspěšně používají už léta nejlepší terapeuti a posléze i nejlepší koučové světa. Je silná a hodně účinná, proč?
Naše tělo, mozek reagují na nevědomé podněty zvenčí. Dokázalo se, že pokud máme stejnou, či hodně podobnou řeč těla, jsme pro protistranu daleko důvěryhodnější. Už dlouho je známo, že když se dva lidé namlouvají, naprosto nevědomě se vzájemně zrcadlí.

Co nástrojem získáte?

 • znalost základní techniky koučovacího procesu
 • klíč k vytvoření důvěryhodné atmosféry s koučovaným
 • návod, jak a co zrcadlit a na co nezapomenout

Jaké cíle si stanovit?

 • sledovat, jestli a jak se vzájemně zrcadlí lidé v mém okolí
 • prověřit, nakolik dokážu, nejdříve mimo koučovací proces, zcela nenápadně zrcadlit druhé
 • soustředit se plně na koučovací proces a k tomu vnímat verbální i neverbální chování koučovaného, abych co nejvíce podpořil náš vztah

4 zdroje zrcadlení

 1. Tělo
 2. Dech
 3. Slova
 4. Hlas

Využití techniky

Technika zrcadlení se využívá nejen pro důvěrnější, důvěryhodnější vztah s koučovaným, ale také pro lepší procítění, vnímání situace koučovaného koučem. Je to jedna z velmi silných technik, je dobré ji předem trénovat, třeba mezi známými při hovoru v hospodě (aniž byste je však předem informovali), získáte tak větší jistotu a můžete si ji užívat.

Podle možností zrcadlíme tělo, dech i slova, někdy i celé věty po celou dobu koučovacího sezení. Vyžaduje to trénink a tím získanou zkušenost.

TIP

Prostor mezi koučem a koučovaným

Vytvořte si pohodlný pracovní prostor mezi vámi a koučovaným, buďte od něj vzdáleni tak akorát, to je ani ne blízko, ani ne daleko tak, abyste mohli komfortně sledovat, jak dýchá, jemně napodobovat jeho postoje a při tom ho provázet koučovacím procesem nejlépe tak, aby viděl do vašich záznamů významných slov, vět, postupu k jeho cíli.
Vzdálenost upravte podle toho, jestli spolu sedíte přes stůl – doporučuje se sedět do tvaru „L“, nebo bez bariéry tak, abyste se mohli oba cítit co nejlépe. Nejlepším rádcem, jaká je mezi vámi komfortní plocha, je vaše vlastní tělo - je dobré procítit si, kde je mu dobře, kde je uvolněné a může svobodně reagovat na druhého. Sledujte, když si koučovaný bude od vás odsedat, respektujte jeho odstup a delší vzdálenost mezi vámi.

1. Tělo

Všímejte si řeči těla koučovaného a nenápadně se po něm opičte – zrcadlete, buďte jeho věrným obrazem v imaginárním zrcadle - někdy stačí jen na chvilku. Nebuďte křečovití, jen jemně, uvolněně, s mírným časovým odstupem, zcela nenápadně napodobujte jeho gesta.

Zrcadlíme:
 1. Pohyby očí, směr pohledu – on se dívá vlevo, vy vždy jen na chvíli tam kam on, tedy z vaší strany vpravo.
 2. Postavení trupu – předklon, záklon.
 3. Napjaté, strnulé tělo.
 4. Výraz tváře, vážnost, např. mračí-li se, empaticky, jemně se rovněž malinko zamračte.
 5. Kam směřují jeho ruce – např. zkřížené, založené, sepjaté nebo jedna na stole, druhá pod bradou.
 6. Hlava otočená bokem.
 7. Zamračená, strnulá, uvolněná, usměvavá tvář.
 8. Zkřížené či nezkřížené nohy, jejich směřování.

2. Dech

Vnímejte rytmus dechu koučovaného a přizpůsobte mu zcela nenápadně své dýchání.

 1. Hluboké, klidné dýchání.
 2. Povrchní, rychlý dech.
 3. Téměř neznatelný dech.

3. Slova

Opakujte důležitá slova koučovaného v souvislosti s jeho cílem, tedy s tím, s čím přišel, kam chce dovést, co chce.

Příklad

Koučovaný: „Chci být v práci spokojený.“

Kouč: „Chcete být spokojený. Zajímá mne, co je to pro vás konkrétně být spokojený.“

Koučovaný: „Zachovat klid i v nepříjemných situacích.“

Kouč: „Jak to vypadá, když se podaří zachovat klid? Co to přesně znamená zachovat klid?“

Během celého procesu koučování podle potřeby znovu kontrolujeme jeho správnost právě dotazem na významná slova, která jsme vypozorovali hned na začátku.

Kouč: „Takže když uděláte to, co jste si teď naplánoval, jak poznáte, že jste zachoval klid? Nakolik pak budete spokojený?“

TIP

První sdělení koučovaného často bývá pro něj to nejdůležitější, nejvýznamnější.

4. Hlas

Použijte podobný tón hlasu a rytmus řeči koučovaného.

 1. Hlubší, nebo vyšší.
 2. Tišší, nebo hlasitější.
 3. Pomalejší, nebo rychlejší.

Technika zrcadlení je přizpůsobení se tempu druhého člověka, naladění se na jeho osobu. Zrcadlíme gesta, dech, významná slova, hlas a navazujeme tak pro toto sezení co nejdůvěryhodnější, co nejotevřenější vztah, atmosféru porozumění.

SHRNUTÍ

4 zdroje zrcadlení

Zrcadlení slouží k co nejlepšímu našemu naladění na koučovaného a jeho naladění pro společnou práci.
Je nutné trénovat, abychom v klidu zvládli a využívali najednou, zrcadlíme:
 1. Tělo
 2. Dech
 3. Slova
 4. Hlas
 
« Klady a zápory situace Raport »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.