Vizualizační technika vedoucí ke změně vnímání

Také jste se někdy na někoho zlobili, že se chová při nejmenším divně, nevhodně? Možná jste si jenom nedokázali představit, jak se v tom cítí on. Potřebujete někdy zjistit, jak vnímá situaci někdo jiný?

Technika „Posaď se na židli toho druhého“ vám to umožní. Možná se uklidníte a přijdete na to, že každý dělá převážně to, co zrovna považuje za nejlepší a možná nahlédnete, že se právě druhý cítí mnohem hůř než vy a vy mu v tom nijak nepomáháte.
Lidský mozek má velikou a často málo využívanou dovednost, je to představivost. Dovoluje nám vizualizovat si, cokoli chceme; velmi rozvíjí naši motivaci, kreativitu, changemanagement, stressmanagement, mj. i flexibilitu.
Jsou situace, kdy se vizualizační technika přehození židlí hodí, například když jsme s někým na pracovišti v nekomfortní situaci, když nemůžeme pochopit, zlobíme se, že se někdo chová, jak by dle našeho mínění neměl.

Co nástrojem získáte?

  • náhled, jak lidská mysl dokáže procítit situaci toho druhého, aniž bychom se ho zeptali
  • dovednost empatie, jak se dokázat vcítit do druhého
  • postup, jak vytvářet fantazie, vedoucí k širšímu pochopení souvislostí a k novým krokům řešení

Jaké cíle si stanovit?

  • rozpoznat, kdy je vhodné nacítit se do situace toho druhého, abych mohl více pochopit, porozumět a případně vést další kroky
  • naučit se, jak to udělat
  • zmapovat, kdy zůstávám v emoci zmatku, hněvu, neporozumění cizího jednání
  • naučit se to změnit

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Motivační pochvala Kompetence a odpovědnost »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.