Koučovací proces ve čtyřech krocích

Potřebujete rychlou mnemotechnickou pomůcku, která by připomněla nejdůležitější body rámce koučování? Na co se ptát nejdřív a na co potom, abychom udrželi strukturu koučovacího rozhovoru a došli k žádaným výsledkům? Model GROW, nazván prvními písmeny jednotlivých kroků, vytvořili Britové Graham Alexander a John Whitmore. Jedná se o nejvíce využívaný model nejen pro podnikové koučinkové procesy.

 1. GOALS = CÍLE
 2. REALITY = REALITA
 3. OPTIONS = MOŽNOSTI; OPPORTUNITY = PŘÍLEŽITOSTI; OBSTACLES = PŘEKÁŽKY
 4. WILL = VOLBA, VŮLE

Co nástrojem získáte?

 • zjednodušení koučinkového procesu na pouhé 4 kroky
 • zjednodušený rámec strukturování procesu, odkud vyjít a kam se dobrat
 • náhled, na co nezapomenout a na co si dát pozor

Jaké si stanovit cíle?

 • zkuste si představit situaci, kde by vám model GROW mohl pomoci
 • prověřte, jestli je cíl plně ve vaší kompetenci, když ne co s tím můžete dělat
 • hledejte co nejvíce možností řešení
 • prověřte svou motivaci, najděte, co by vás při stejném cíli mohlo motivovat

1. KROK GOALS = CÍLE

Ptáme se:

Jaký je Váš cíl, kam se chcete, potřebujete dostat?

Je to představa o ideálním dlouhodobém řešení. Shoda na tématu a na co nejpřesněji definovaných výsledcích, ke kterým je nutné se dobrat. Zde je nutné se vyvarovat nepříliš konkrétním nebo nekonkrétním formulacím.

Příklad

Potřebujeme 3000 kartónů zboží.

2. KROK REALITY = REALITA

Ptáme se:

Jaká je skutečná současná situace?
Co jsme pro to už udělali? (sebe náhled)
Co jsme ještě neudělali a reálně mohli udělat?
Co můžeme udělat sami? (vlastní odpovědnost)
Co by nám pomohlo?
Co by mohlo být jinak?
Co k tomu potřebujeme?
Co mám?
Co mně chybí?


Druhý krok představuje jakousi inventarizaci toho, co je, co se v současnosti, v souvislosti s naším cílem děje. Co se povedlo, na co se zapomnělo, co by se dalo vylepšit, změnit. Zde pomáhá vzájemně poskytovaná otevřená zpětná vazba.

Příklad

Minulý rok jsme prodali 1200 kartónů zboží, teď je polovina roku a zákazníci odebrali 950 kartónů, což je sice lepší než vloni, ale pokud zůstaneme u starého způsobu prodeje, je jisté, že se k cíli 3000 kartónů nedostaneme.
Obchodníci tvrdí, že dělají, co mohou. Prošli motivačním kurzem, vedl jsem s nimi sám motivační rozhovory.
Nedostatečně jsme prověřili jednotlivé postupy, kde by mohly být rezervy.

3. KROK OPTIONS = MOŽNOSTI

Různé zdroje se liší, některé pod písmenem „O“ uvádějí další hesla:

OPPORTUNITY = PŘÍLEŽITOST; OBSTACLES = PŘEKÁŽKY

Ptáme se:

Jaké máme možnosti?
Jaké další?
Ještě něco jiného?
Co může být do budoucna překážkou, hrozbou?
Co dál?


Příklad

Nabídnout slevy, se kterými se dosud neoperovalo. Týmový koučink, brainstorming na téma, jak nejúčinněji oslovit potenciální zájemce…

4. KROK WILL = VOLBA, VŮLE

WHAT = CO, WHEN = KDY, WHO = KDO

Ptáme se:

Co jsme se dozvěděli, naučili?
Co změníme?
Co, kdy, kdo konkrétně udělá?
Nakolik to opravdu chceme?
Co tím získáme?
Jak se budeme cítit, když to dosáhneme?


Shrnutí celého procesu. Zde je nutné, aby vyplynula přesná definice plánu, závazek. Konkrétní kroky a načasování. Konkrétní odpovědnosti jednotlivých účastníků. Zde je rovněž nutné ověřit motivaci, souhlas, jestli je tato cesta přijatá a podporována.

Příklad

Těžko se nám oslovují noví klienti, pomohl týmový koučink, kde jsme získali nové tipy a návody. Dosud chybějící marketinková podpora je nově nastaven, vyjednána… Závěr:

 1. CO? Shoda na navýšení plánu na 3000 kartónů.
 2. KDO? Tonda osloví konkrétní firmy XXX, Jarda XXY, Jana XY.
 3. KDY? Ke 31. tohoto měsíce letošního rok. Sejdeme se k vyhodnocení 1. následujícího měsíce.
 4. VOLBA, VŮLE, (MOTIVACE)? Nakolik to opravdu to chceme? Co tím získáme? Jak se budeme cítit, když to dosáhneme? Nebude se propouštět, budeme mít práci, budeme spokojení, úspěšní.

Dejte si pozor na otázku „Jak to uděláte?“. Ta by měla být plně v kompetenci, odpovědnosti toho, kdo to bude dělat. My určujeme cíle, poskytujeme prostor pro odpovědnost druhých.

„Do konce měsíce potřebuji to a to, shodli jsme se, že je to reálné, jak k tomu dojdeš je tvoje věc.“

TIP

Představte si, případně zapište jednotlivé konkrétní kroky, jak byste postupovali.
Prověřte, jestli byste se dostali k žádanému výsledku a jestli vám to pocitově stačí, pokud ne, začněte GROW znovu, prověřte, jestli je v pořádku cíl a hledejte další varianty.

SHRNUTÍ

 1. GOALS = Jaký je náš konkrétní cíl?
 2. REALITY = Jaká je naše současná situace, jaká je realita?
 3. OPTIONS, OPORTUNITY, OBSTACLES = Jaké máme možnosti, jaké překážky?
 4. WILL = Co, kdo, kdy udělá?

Důležité je nerozkazovat, nechat každému prostor dojít k vlastním závěrům. Prověřovat podporu, motivaci každého jednotlivce a jeho souhlas se závěrem.

 
« Kvality kouče Technika škálování »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.