Notice: Undefined index: dash in /usr/local/hosting/home/braintools.cz/web/www/web/braintools/php/inc_script.php on line 1517
Test Transakční analýzy

Test Transakční analýzy

Jaká část vašeho Ega je nejsilnější?

Test určuje, který stav Ega je pro vás typický. Dle dominanních stavů Ega jsou určeny mnohé vaše činy, kroky a rozhodnutí. Porozumět jim může změnit dosavadní způsob vnímání i reagování na každodenní situace. 

Instrukce

V testu nejsou správné a špatné odpovědi, ale i tak můžete pociťovat potřebu "vylepšit" se. Je to jen a jen na vás. Čím více upřímní k sobě budete, tím více vám výsledky mohou pomoci. Zkuste odpovídat tak, jaká je realita, nikoliv tak, jak byste chtěli, aby to bylo. Tím, že začnete pracovat s realitou nyní, můžete dosáhnout svých představ v budoucnu.

Test

Platí pro mě: nidky zřídka občas často vždy
1 Tradice jsou pro mě jistotou v mém životě.
2 Rád vytvářím komfort pro druhé.
3 Mé rozhodnutí řídí pocity.
4 Řídím se heslem, že skromnost je velkou cností.
5 Věci a situace kolem sebe dokáži pozorovat bez hodnocení.
6 V týmech či společnosti, kde působím, se snažím udávat tón.
7 Mám rád něčím vyjímečné přátele.
8 Zachovávám si chladnou hlavu pokud se dostanu do problému.
9 Často musím druhým lidem vysvětlovat základní věci.
10 Rád dělám věci pečlivě a soustředím se na detail.
11 Uznání druhých je pro mě silnou motivací.
12 Spolehlivě mě rozčílí lidé, kteří zpochybňují obecně uznávané hodnoty.
13 Před akcí sbírám informace a plánuji.
14 V konfliktu raději souhlasím, než bych se pouštěl do hádky.
15 Vyhovuje mi pokud se o mě druzí lidé zajímají.
16 Velice nerad měním svá přesvědčení.
17 Považuji za důležité vše prověřovat a kontrolovat.
18 Vím, že v situacích mám volbu.
19 Rád se spojím s ostatními, kteří jsou v nesnázích.
20 Jakmile se pro něco rozhodnu, své rozhodnutí neměním.
21 Pokud mi někdo vynadá, stáhnu se do ústraní.
22 Mám rád aktivity, které jsou spojeny s určitým dobrodružstvím až adrenalinem.
23 Dávám přednost dohodám a kompromisům.
24 Do mého jednání vstupuje impulzivita.
25 Druhé je nutné kontrolovat, jinak málokdy splní, co mají.
26 Lidé si ke mě přicházejí pro radu.
27 Rád diskutuji s lidmi odlišných názorů a postojů.
28 Stává se mi, že se lituji.
29 Řídím se tvrzením, že čestnost a otevřenost se vyplácí.
30 Dbám na to, aby ve věcech byl řád a systém.
31 V případě napětí v týmu se necítím dobře.
32 Dokáži bez problému sdělit svůj názor a obhajovat jej i proti nesouhlasu.
33 Lidem skáči do řeči.
34 Přijímám odpovědnost za svá rozhodnutí.
35 Jednám s respektem k druhým, i když mě rozčílí.
36 Nemám rád změny a nerad měním prostředí.
37 Vím, co druzí měli udělat jinak a řeknu jim to.
38 Dokáži být nestranný i v situacích, kdy se lidé kolem mě dostávají do prudkého sporu.
39 Mám pocit, že co si neudělám sám, tak nenám nebo není hotovo dle mých představ.
40 Mám tolik zájmů a koníčků, že je ani pořádně nemohu stihnout.
41 Beru na sebe v rozumné míře riziko.
42 Dokáži přijmout, že v některých situacích není dohoda možná.
43 Pomáhám těm, kteří to potřebují.
44 Nemám problém podřídit se příkazům a pokynům.
45 Zvažuji varianty a alternativy při plánování svých aktivit, než jednu vyberu.
46 Dokáži rozpoznat, jak se druzí cítí a tomu uzpůsobuji své reakce.
47 Jednám s respektem k druhým, i když mě daná situace rozčílila.
48 Vysvětluji druhým, co a jak je nutné udělat.
49 Držím se postoje, že každý problém má řešení.
50 Radši udělám práci sám, než bych to ostatním vysvětloval.
51 Argumentaci stavím na faktech.
52 Pochvala a ocenění jsou pro mě silnou motivací.
53 Velmi rád se oddávám snění a příjemným představám.
54 V různých situacích mám pocit odpovědnosti za lidi kolem sebe.
55 Nemám ve zvyku hledat viníka, ale řešení situace.
56 Rád jdu proti pravidlům.
57 U aktivit promýšlím případná rizika.
58 Nemám rád změny a snažím se udržet věci v současné podobě.
59 Mám hodně nápadů a vymýšlím nové akce.
60 V případě konfliktů volím jako způsob řešení osobní rozhovor (tváří v tvář).

Zakončení testu

Pro ukončení testu klikněte na tlačítko "Odeslat výsledky".

 
« Test - Jak efektivní je vaše komunikace? Kreativita »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.