Test Transakční analýzy

Jaká část vašeho Ega je nejsilnější?

Test určuje, který stav Ega je pro vás typický. Dle dominanních stavů Ega jsou určeny mnohé vaše činy, kroky a rozhodnutí. Porozumět jim může změnit dosavadní způsob vnímání i reagování na každodenní situace. 

Instrukce

V testu nejsou správné a špatné odpovědi, ale i tak můžete pociťovat potřebu "vylepšit" se. Je to jen a jen na vás. Čím více upřímní k sobě budete, tím více vám výsledky mohou pomoci. Zkuste odpovídat tak, jaká je realita, nikoliv tak, jak byste chtěli, aby to bylo. Tím, že začnete pracovat s realitou nyní, můžete dosáhnout svých představ v budoucnu.

Test

Platí pro mě: nidky zřídka občas často vždy
1 Tradice jsou pro mě jistotou v mém životě.
2 Rád vytvářím komfort pro druhé.
3 Mé rozhodnutí řídí pocity.
4 Řídím se heslem, že skromnost je velkou cností.
5 Věci a situace kolem sebe dokáži pozorovat bez hodnocení.
6 V týmech či společnosti, kde působím, se snažím udávat tón.
7 Mám rád něčím vyjímečné přátele.
8 Zachovávám si chladnou hlavu pokud se dostanu do problému.
9 Často musím druhým lidem vysvětlovat základní věci.
10 Rád dělám věci pečlivě a soustředím se na detail.
11 Uznání druhých je pro mě silnou motivací.
12 Spolehlivě mě rozčílí lidé, kteří zpochybňují obecně uznávané hodnoty.
13 Před akcí sbírám informace a plánuji.
14 V konfliktu raději souhlasím, než bych se pouštěl do hádky.
15 Vyhovuje mi pokud se o mě druzí lidé zajímají.
16 Velice nerad měním svá přesvědčení.
17 Považuji za důležité vše prověřovat a kontrolovat.
18 Vím, že v situacích mám volbu.
19 Rád se spojím s ostatními, kteří jsou v nesnázích.
20 Jakmile se pro něco rozhodnu, své rozhodnutí neměním.
21 Pokud mi někdo vynadá, stáhnu se do ústraní.
22 Mám rád aktivity, které jsou spojeny s určitým dobrodružstvím až adrenalinem.
23 Dávám přednost dohodám a kompromisům.
24 Do mého jednání vstupuje impulzivita.
25 Druhé je nutné kontrolovat, jinak málokdy splní, co mají.
26 Lidé si ke mě přicházejí pro radu.
27 Rád diskutuji s lidmi odlišných názorů a postojů.
28 Stává se mi, že se lituji.
29 Řídím se tvrzením, že čestnost a otevřenost se vyplácí.
30 Dbám na to, aby ve věcech byl řád a systém.
31 V případě napětí v týmu se necítím dobře.
32 Dokáži bez problému sdělit svůj názor a obhajovat jej i proti nesouhlasu.
33 Lidem skáči do řeči.
34 Přijímám odpovědnost za svá rozhodnutí.
35 Jednám s respektem k druhým, i když mě rozčílí.
36 Nemám rád změny a nerad měním prostředí.
37 Vím, co druzí měli udělat jinak a řeknu jim to.
38 Dokáži být nestranný i v situacích, kdy se lidé kolem mě dostávají do prudkého sporu.
39 Mám pocit, že co si neudělám sám, tak nemám nebo není hotovo dle mých představ.
40 Mám tolik zájmů a koníčků, že je ani pořádně nemohu stihnout.
41 Beru na sebe v rozumné míře riziko.
42 Dokáži přijmout, že v některých situacích není dohoda možná.
43 Pomáhám těm, kteří to potřebují.
44 Nemám problém podřídit se příkazům a pokynům.
45 Zvažuji varianty a alternativy při plánování svých aktivit, než jednu vyberu.
46 Dokáži rozpoznat, jak se druzí cítí a tomu uzpůsobuji své reakce.
47 Jednám s respektem k druhým, i když mě daná situace rozčílila.
48 Vysvětluji druhým, co a jak je nutné udělat.
49 Držím se postoje, že každý problém má řešení.
50 Radši udělám práci sám, než bych to ostatním vysvětloval.
51 Argumentaci stavím na faktech.
52 Pochvala a ocenění jsou pro mě silnou motivací.
53 Velmi rád se oddávám snění a příjemným představám.
54 V různých situacích mám pocit odpovědnosti za lidi kolem sebe.
55 Nemám ve zvyku hledat viníka, ale řešení situace.
56 Rád jdu proti pravidlům.
57 U aktivit promýšlím případná rizika.
58 Nemám rád změny a snažím se udržet věci v současné podobě.
59 Mám hodně nápadů a vymýšlím nové akce.
60 V případě konfliktů volím jako způsob řešení osobní rozhovor (tváří v tvář).

Zakončení testu

Pro ukončení testu klikněte na tlačítko "Odeslat výsledky".

 
« Test - Jak efektivní je vaše komunikace? Kreativita »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.