Několikrát jsme použili výrazu „klíčová témata“. Jak to ale uděláme, abychom s jistotou mohli tvrdit, že zrovna to, co se pokoušíme sdělit, je to pravé kokosové? A jak poznáme, kolik tomu máme věnovat času?

Při trénincích time-managementu se velmi často setkáváte (pokud to dokonce sami nevyučujete) s určováním priorit podle metody A, B, C. A´propos, co jsou to vlastně ty priority? Inu, cíle seřazené podle důležitosti a naléhavosti. Aha, a co to znamená? Priority jsou definovány jako utřiďování cílů a z toho vyplývajících činností podle jejich důležitosti. Stanovení priorit umožní manažerům jednodušší rozhodování o směrech vlastního rozvoje a alokaci zdrojů k tomu potřebných. Nám lektorům to pomůže jasně stanovit, jaké věci bychom měli během tréninku realizovat, jaká cvičení či případové studie bychom mohli použít, dokonce i kolik času tomu všemu věnovat. Stanovováním priorit se orientujeme na vykonávání správných věcí (účelnost) namísto vykonávání věcí správně (účinnost).

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Proměnlivost času A jak poznáme, co je důležité? - Pravidlo IKE »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.