Vystoupit před velkým auditoriem si žádá velkou odvahu. Byť tato lektorská disciplína vypadá složitě, může být jednodušší, než se zdá. Pro auditorium platí většina pravidel jako pro klasickou školní třídu. I zde je lektor obrácen tváří k posluchačům, jen je pro jejich oči o něco menší, což s sebou nese větší nároky na jeho prezentační schopnosti. Znamená to především větší důraz na hlasové zvládnutí akustiky místnosti, výraznější gesta, smysluplné využívání prostoru, eliminaci drobné mimiky a dokonalé zvládnutí projekční techniky. I v auditoriu jsou zpravidla posluchači při příchodu nějakým zvláštním magnetem přitahováni do zadních lavic, zpravidla si nechávají okolo sebe co nejvíce volného místa.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Třída Skupinky a sólisté »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.