Jsou frekventanti, kteří s velkou ochotou a motivací vstupují do školicí místnosti a jsou velmi otevřeni novým poznatkům, vědomostem a zkušenostem. Jejich úroveň znalostí a dovedností je sice nízká, ale o to silnější je motivace k výsledku. Tréninky si zpravidla vybírají sami, nebo jim byly připraveny na základě jejich požadavků. U první i u druhé skupiny frekventantů je na začátku tréninku nezbytně nutné zjišťovat konkrétní očekávání, pojmenovávat měřítka, podle kterých budou trénink považovat za úspěšný.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« I. Umí a chce III. Umí, ale nechce »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.