Přednáška

Jedná se o klasickou školící metodu, zpravidla s minimální participací vzdělávaných. Školitelem je odborník na danou problematiku, jehož hlavním úkolem je předávání informací. Závěrečná část není vedena jako diskuse, ale jako systém otázek z pléna a specialistových odpovědí. Problematické je složení skupiny. Může být v podstatě neomezené, nicméně s rostoucím počtem posluchačů a s náročností tématu vzrůstají nároky na školitele, nejen co se týče odbornosti, ale také co se týče jeho prezentačních dovedností.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Metody vzdělávání při výkonu práce i mimo pracoviště „On-and-Off the Job Training“ Taktika lektora a školitele »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.